Sede electrónica Concello de Vilarmaior

12:22:51 Venres 21 de xaneiro 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

EMPREGO

05/07/2021

Anuncio valoración definitiva méritos


EMPREGO

25/06/2021

Convocatoria selección persoal laboral temporal, traballador/a social


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

22/06/2021

Lista de aspirantes admitidos e designación tribunal


EMPREGO

11/06/2021

Convocatoria selección persoal laboral temporal, traballador/a social


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

31/05/2021

Aprobación padrón taxa pola prestación de servizos socioculturais, mes de maio 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

30/04/2021

Labores de xestión de biomasa liñas UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A.


Seretaría-intervención

01/03/2021

Exposición pública Catálogo de Estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia


Seretaría-intervención

01/03/2021

Información pública Servicio Territorial de Aguas de Galicia, DH.W15.75028


Seretaría-intervención

10/02/2021

Información pública expediente extinción título concesional Salto de Güimil


Secretaría-intervención

29/01/2021

Programa de salvamento e socorrismo acuático. Plan de Emprego Local