Sede electrónica Concello de Vilarmaior

13:42:01 Venres 21 de xaneiro 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría-intervención

21/01/2022

Investimentos en actividades non agrarias do PDR de Galicia 2014-2020.


Secretaría-intervención

21/01/2022

Aprobación liquidación da taxa pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer


Secretaría-intervención

20/01/2022

Aprobación padróns fiscais taxa saf decembro 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

30/12/2021

Modificación de ordenanza fiscal nº 14 taxa saneamento


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

30/12/2021

Modificación de ordenanza fiscal nº 5 taxa sobre recollida de lixo e residuos sólidos urbanos


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

20/12/2021

Aprobación padrón taxa prestación de servizos socioculturais, deportivos decembro 2021


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

16/12/2021

Aprobación definitiva modificación orzamentaria, suplemento de crédito


SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

13/12/2021

Información pública padróns fiscais saf novembro 2021


Secretaría-intervención

30/11/2021

Padrón taxa actividades socioculturais e deportivas novembro 2021


Secretaría-intervención

18/11/2021

Exposición pública padrón fiscal taxa subministro auga e canon de auga 3º trimestre 2021