Sede electrónica Concello de Vilarmaior

22:52:18 Luns 16 de maio 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría-intervención

16/05/2022

Aprobación padróns fiscais taxa saf abril 2022


Secretaría-intervención

10/05/2022

Aprobación padrón fiscal 1º trimestre 2022 taxa subministro de auga e canon de auga


Secretaría-intervención

27/04/2022

Aprobación padrón taxa pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer abril 2022


Secretaría-intervención

25/04/2022

Rendemento da rede de abastecemento de auga


Secretaría-intervención

21/04/2022

Aprobación padrón fiscal taxa saf libre concorrencia marzo 2022


Secretaría-intervención

06/04/2022

Información pública expropiación forzosa expediente 2022/X999/000001,


Secretaría-intervención

06/04/2022

Selección alumnos obradoiro de emprego axuda a domicilio


Secretaría-intervención

22/03/2022

Aprobación padrón taxa pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer marzo 2022


Secretaría-intervención

21/03/2022

Xestión de biomasa en liñas de UFD Distribución Electricidad S.A.


Secretaría-intervención

15/03/2022

Aprobación padrón taxa saf dependencia febreiro 2022